رزرو زمان مشاوره

توجه: شما می توانید با ثبت مشخصات خود در سایت و دریافت الکترونیکی وقت مشاوره، در صورت دریافت خدمات مشاوره های فروش و بازاریابی، تحصیلی و پایان نامه، آرامش در زندگی، چطور در مذاکرات کاری و ازدواج دروغ را تشخیص دهید از شرکت تخشا پیشرو سایه، مشمول 20% تخفیف نقدی شوید. ضمناً با اشتراک گذاری کد عضویت و دعوت دوستان، در صورتی که هر یک از افراد معرفی شده از جانب شما مبادرت به دریافت وقت مشاوره و دریافت خدمات مشاوره ای شرکت کنند10% از هزینه خدمات دریافت شده از ایشان بصورت نقدی و یا کوپن تخفیف به شما عودت داده خواهد شد.

جلسه اول و هماهنگی مشاوره رایگان می باشد.